Toetsing in het voortgezet onderwijs

Lees hier de publicatie

 

Samen met Take a Step en Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) doe ik in het schooljaar 2017/2018 een actieonderzoek rond toetsing in het voortgezet onderwijs. Veertien zelfstandige gymnasia nemen hieraan deel. Startpunt van het onderzoek is de constatering dat in de schoolpraktijk veel getoetst wordt, dat docenten, ouders en leerlingen veel waarde hechten aan cijfers en dat een groot deel van de leerlingen van toets naar toets werkt. Dit roept de vraag op of de wijze waarop we toetsen het leerproces versterkt of misschien juist belemmert. Zeker als we het aanleren van vaardigheden als reflecteren, onderzoeken, kritisch denken en doorzetten ook als onderdeel zien van het leerproces en niet alleen kijken naar het eindresultaat. Samen met de veertien deelnemende gymnasia onderzoeken we in het schooljaar 2017/2018 hoe de wijze van toetsen binnen de school een krachtige bijdrage aan het leerproces van de leerling kan leveren. Op iedere school is een groep docenten aan de slag gegaan met het uitproberen van nieuwe manieren van toetsen. De ervaringen die ze hiermee opdoen delen ze met elkaar en maken het mogelijk van en met elkaar te leren.

Voor het onderzoek schreven we een startnotitie op basis van recente (wetenschappelijke) literatuur rond toetsing in het onderwijs. De notitie is te lezen via de button hierboven.