Het versterken van de motivatie van leerlingen

Lees hier de publicatie

 

In het schooljaar 2016/2017 deed ik samen met Take a Step en Stichting Het Zelfstandig Gymnasium op zeven gymnasia onderzoek naar de motivatie van leerlingen. Doel van het onderzoek was om te verkennen wat docenten binnen en buiten de les kunnen doen om de motivatie van leerlingen op school te versterken. Zo bleek het vergroten van autonomie een krachtig middel om de motivatie van leerlingen een boost te geven. Deze en andere observaties die we tijdens het onderzoek deden zijn ook terug te lezen in het artikel ‘Motiveren van leerlingen: prikkelen voor wat moet of ondersteunen van eigen nieuwsgierigheid?’.

Begin februari 2017 organiseerden we een motivatieconferentie waar we de inzichten uit het onderzoek deelden met een groep van 120 docenten van meer dan 25 verschillende gymnasia. Aan de hand van zes onderzoeksvragen gaven we de observaties uit het onderzoek verder betekenis en formuleerden een reeks concrete aanbevelingen om de motivatie van leerlingen te versterken:

  1. Hoe kan toetsing ondersteunend zijn aan de motivatie van leerlingen?
  2. Hoe vergroot je het eigenaarschap van leerlingen op hun leerproces?
  3. Hoe motiveer je jongens?
  4. Hoe kom je met leerlingen in gesprek over hun motivatie?
  5. Hoe breng je het gesprek rond motivatie op gang binnen het team?
  6. Welke vernieuwing van het onderwijssysteem vraagt het motiveren van leerlingen?

In dit artikel beschrijven we per onderzoeksvraag de opbrengsten van het onderzoek en de motivatieconferentie. Het artikel is te lezen via de button hierboven.