Gespreid leiderschap in ‘Staat van de schoolleider’

Lees hier de publicatie

 

In April 2017 verscheen het rapport ‘De staat van de schoolleider’, dat jaarlijks samengesteld wordt door de Algemene Vereniging Schoolleider (AVS) en de VO-raad. In deze versie van 2017 mochten Frank Hulsbos, Arnoud Evers en ik een bijdrage leveren over gespreid leiderschap. Op basis van onze onderzoeken presenteren we zes bouwstenen voor het vormgeven van gespreid leiderschap in de school:

  • Maak samenwerking tussen leraren onderdeel van het primaire proces
  • Geef leraren zeggenschap over ‘het wat’
  • Reflecteer met elkaar op het waartoe van de school
  • Bespreek wat je verwacht van elkaar als professional
  • Wees als schoolleider de ’hoeder’
  • Stimuleer een professionele dialoog