Een passende leeromgeving in de basisschool

Lees hier de publicatie

 

Passend onderwijs betekent dat je als leraar bekwaamheden moet ontwikkelen om te werken met leerlingen met uiteenlopende (zorg)behoeftes. Daarvoor is enkel het volgen van een formele training of cursus onvoldoende. Wanneer je terugkomt in de school, is het van belang dat je ook invloed uit kunt oefenen op basis van je opgedane kennis. Dat betekent dat collega’s en schoolleider jou die leidende rol moeten gunnen, zodat je je kennis verder kunt ontwikkelen en toepassen. Dit zijn kenmerken van gespreid leiderschap. Echter, in reguliere basisscholen bestaat vaak nog een gebrek aan deze kenmerken van een gunstige leeromgeving. Hoewel leraren vaak invloed proberen te verwerven, kennen ze het veel minder makkelijk toe aan een collega. En hoewel schoolleiders zeggen de professionele ontwikkeling van hun leraren heel belangrijk te vinden, laten zij dit maar weinig zien in de samenwerking aan vraagstukken rondom Passend onderwijs. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Een passende leeromgeving in de basisschool’ dat ik uitvoerde in samenwerking met het Welten-instituut van de Open Universiteit.

We concluderen dat voor passend onderwijs gespreid leiderschap in lerarenteams van belang is. Dit zorgt ervoor dat er gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise en deze toegepast worden op vraagstukken rondom passend onderwijs. Schoolleiders kunnen leraren helpen om hun bekwaamheid en expertise in te zetten, op basis waarvan leraren zelf inhoudelijke keuzes kunnen maken rondom het vraagstuk. Enkel het volgen van een formele opleiding is onvoldoende, de school moet een uitnodigende leeromgeving bieden om opgedane kennis en expertise direct in te zetten.