Over mij


Hoe kunnen leraren en schoolleiders meer met elkaar samenwerken en duurzame verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs realiseren? Met deze vraag houd ik mij als onderzoeker en adviseur bezig. De opvattingen van gespreid leiderschap inspireren mij hierbij. Door ervan uit te gaan dat iedereen relevante kwaliteiten bezit om invloed uit te oefenen op de school, ontstaat de ruimte om elkaar leiderschap te gunnen. Door samen de huidige praktijk te onderzoek en te experimenteren met nieuwe vormen ontstaan weloverwogen oplossingen en de vaardigheid toekomstige vraagstukken met elkaar aan te pakken. Ik help scholen in het doen van praktijkonderzoek en het vormgeven van gespreid leiderschap.

Sinds het afronden van de master Onderwijskunde aan de Universiteit Twente in 2013 ben ik werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Mijn interesse gaat in het bijzonder uit naar gespreid leiderschap, motivatie voor leren en professionele leergemeenschappen. Ook ben ik docent in de master Pedagogiek van Fontys Hogeschool. Daar daag ik studenten uit praktijkgericht onderzoek te doen naar hun eigen vraagstukken.

Projecten

Ik vind het belangrijk om inzichten uit mijn projecten breed te delen. Dit doe ik onder andere met artikelen, workshops en een boek. Hieronder zijn een aantal recente voorbeelden te vinden.

Podcast ‘Gespreid leiderschap’

Samen met Frank Hulsbos ben ik een podcast gestart rond gespreid leiderschap. We gaan met experts en ervaringsdeskundigen in gesprek over waar je tegenaan loopt bij het werken aan onderwijsontwikkeling …

Toetsing in het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2017/2018 doe ik met veertien gymnasia een actieonderzoek naar hoe toetsing het leerproces van de leerling meer kan bevorderen. Startpunt van het onderzoek is de constatering dat …