Over mij


Hoe kunnen leraren en schoolleiders meer met elkaar samenwerken en duurzame verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs realiseren? Met deze vraag houd ik mij als onderzoeker en adviseur bezig. De opvattingen van gespreid leiderschap inspireren mij hierbij. Door ervan uit te gaan dat iedereen relevante kwaliteiten bezit om invloed uit te oefenen op de school, ontstaat de ruimte om elkaar leiderschap te gunnen. Door samen de huidige praktijk te onderzoek en te experimenteren met nieuwe vormen ontstaan weloverwogen oplossingen en de vaardigheid toekomstige vraagstukken met elkaar aan te pakken. Ik help scholen in het doen van praktijkonderzoek en het vormgeven van gespreid leiderschap.

Sinds het afronden van de master Onderwijskunde aan de Universiteit Twente in 2013 ben ik werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Mijn interesse gaat in het bijzonder uit naar gespreid leiderschap, motivatie voor leren en professionele leergemeenschappen. Ook ben ik docent in de master Pedagogiek van Fontys Hogeschool. Daar daag ik studenten uit praktijkgericht onderzoek te doen naar hun eigen vraagstukken.

Projecten

Ik vind het belangrijk om inzichten uit mijn projecten breed te delen. Dit doe ik onder andere met artikelen, workshops en een boek. Hieronder zijn een aantal recente voorbeelden te vinden.

Podcast ‘Gespreid leiderschap’

Samen met Frank Hulsbos ben ik een podcast gestart rond gespreid leiderschap. We gaan met experts en ervaringsdeskundigen in gesprek over waar je tegenaan loopt bij het werken aan onderwijsontwikkeling en hoe gespreid leiderschap in de praktijk vorm kan krijgen.

Boek ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs’

Op 22 september 2017 is het boek Gespreid leiderschap in het onderwijs – Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing uitgekomen. Het boek is geschreven voor leraren en schoolleiders die voor iedereen in de school ruimte willen scheppen om invloed uit te oefenen op het onderwijs.

Toetsing in het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2017/2018 doe ik met veertien gymnasia een actieonderzoek naar hoe toetsing het leerproces van de leerling meer kan bevorderen. Startpunt van het onderzoek is de constatering dat docenten, ouders en leerlingen veel waarde hechten aan cijfers en dat leerlingen van toets naar toets werken. Voor het onderzoek schreven we een startnotitie op basis van recente (wetenschappelijke) literatuur rond toetsing.

Gespreid leiderschap in ‘Staat van de schoolleider’

In April 2017 verscheen het rapport ‘De staat van de schoolleider’, dat jaarlijks samengesteld wordt door de Algemene Vereniging Schoolleider (AVS) en de VO-raad. In deze versie van 2017 mochten Frank Hulsbos, Arnoud Evers en ik een bijdrage leveren over gespreid leiderschap.

Het versterken van de motivatie van leerlingen

In het schooljaar 2016/2017 deed ik samen met Take a Step en Stichting Het Zelfstandig Gymnasium op zeven gymnasia onderzoek naar de motivatie van leerlingen. Doel van het onderzoek was om te verkennen wat docenten binnen en buiten de les kunnen doen om de motivatie van leerlingen op school te versterken. In dit artikel beschrijven we de opbrengsten van het onderzoek